วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 8

ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ. เงินเดือน เงินวิทยะฐานะ แล้วตอบคำถาม

1.พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด 
ตอบ  พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

2.ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ  เงินเดือนประจำตำเเหน่งของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษานั้น เงินเดือนประจำตำเเหน่งนั้นถ้าปรับเงินเดือนต้องปรับเท่ากันทั้งบุคลากรเเละข้าราชการเท่ากันแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราที่บังคับใช้อยู่

3.คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
ตอบ  คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเงินเดือนค่าครองชีพได้ในอัตราที่ไม่เกินร้อยละ 10ของอัตราเงินเดือนที่บังคับอยู่

4.ได้ รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.และรับเงินเดือนเท่าไร
ตอบ  ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน 7,940 บาท เมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นแล้ว 2 ปี จะได้รับการดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 10,770 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น