วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 1

แนะนำตัวเอง :))

ชื่อ นางสาวพัชรา  ผาลิบุตร
ชื่อเล่น หยก อายุ 22 ปี
เกิดวันที่ 6 ธันวาคม 2535
รหัสนักศึกษา 5411103074 ชั้นปีที่ 4
คณะครุศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปรัชญาชีวิต ทำวันนี้ให้ดีที่สุด